Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse og ansvaret for driften.

Organisationsbestyrelsen består af:

Doreté Due (formand)

 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer er:

Lene Smed Poulsen (næstformand)

Daniel Larsen

Nick Madsen

Per Adsersen