• Vi har store lejligheder lige ved Tarup Center ...

    Søger du et sted at bo?

    Søg bolig her..
 
Odense, den 10. april 2019 
Herved indkaldes til ordinær generalforsamling og afdelingsmøde for afdeling 1 og 4
 
onsdag, den 15. maj 2019, kl. 19.00
 
i Pårup Sognegård, Odense NV.
 
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning.
3. Godkendelse af regnskaber for 2018
4. Godkendelse af afdelingernes budget for 2020.
5. Indkomne forslag.
Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være indsendt til bestyrelsen (gerne på mail til mail@domhusgaarden.dk) senest 1. maj 2019.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
På valg til bestyrelsen er:
Per Adsersen og Nick Madsen
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt. 
 
Regnskab for 2018, budget for 2020 samt eventuelle indkomne forslag vil blive omdelt senest 1 uge før generalforsamlingen.
 
 
 
Med venlig hilsen
Pårup Boligforening 
 
 
pva Bestyrelsen
John Lund 
forretningsfører