Almene har plads til Alle

1.1: Almene boliger er for alle, og alle dem, der bor i det samme boligområde betaler for boligområdets udgifter over huslejen. Det er også beboerne, som i fællesskab bestemmer, hvad der skal ske i boligområdet.

Lovgivningen bestemmer, at ingen må tjene på almene boliger. Huslejen skal fastsættes således, at den dækker det, det koster at drive boligområdet.

Almene boliger administreres af en boligorganisation, og i det enkelte boligområde vælges en afdelingsbestyrelse, som repræsentanter for beboerne overfor boligorganisationen.

Mindst en gang om året indkalder afdelingsbestyrelsen til et beboermøde, hvor alle beboere inviteres til at sige deres mening eller komme med forslag til, hvad der skal ske i boligområdet.

Almene boliger kan være etplanshuse, rækkehuse, lejligheder, ungdomsboliger, ældreboliger eller seniorbofællesskaber. Nogle er nye og andre er gamle. Har man allerede en almen bolig, er det nemmere at få en anden bolig i den samme boligorganisation.

 

1.2 Rettigheder og pligter

I lejekontrakten står der, hvad man har ret til, og hvad man har pligt til at gøre. Man skal f.eks. betale husleje, el, varme m.v. til tiden. Alle almene boligområder har en husorden, der er vedtaget af beboerne, og som man skal overholde. For at få det godt med sine naboer, skal man følge de fælles regler og holde orden i fællesområderne og inde i ens egen bolig.

by