Forbedringer - inde i din bolig

Råderet inde i din bolig består af enten forbedring af din bolig eller forandring af din bolig. For begge arbejder gør det sig gældende, at du selv rekvirerer håndværkere m.v. og selv finansierer udgiften.

Forbedringsarbejder forøger boligens værdi og giver ret til eventuel godtgørelse, hvis du en gang vælger at fraflytte boligen. Udbetalingen af godtgørelse afhænger af, om du flytter inden forbedringen er afskrevet. Den udførte forbedring af din bolig vedligeholdes og fornyes fremover af din boligafdeling.

Forandringsarbejder forøger ikke boligens værdi og giver derfor ikke ret til eventuel godtgørelse, hvis du en gang vælger at fraflytte.

Husk at du altid skriftligt skal anmelde både forbedringer og forandringer til boligselskabet, inden påbegyndt arbejde.

Boligselskabernes Landsforening har lavet en pjece, der beskriver råde- og installationsretten – den kan du finde her: http://www.e-pages.dk/bl/2/

 

by