Hvad er et indflytningssyn og indflytningsrapport?

I forbindelse med at du får udleveret nøgler til din bolig aftaler du en dato og et tidspunkt for et indflytningssyn, hvor du og boligafdelingens ejendomsmester sammen gennemgår boligen.

Under denne gennemgang udfylder ejendomsmester en indflytningsrapport, der beskriver boligens stand. Meningen med indflytningsrapporten er, at eksempelvis synlige skrammer og ridser, som ejendomsmesteren har vurderet til ikke at skulle udbedres – noteres, således at når du en gang fraflytter boligen, så har både du og boligselskabet en oversigt over boligens stand ved din indflytning, og du vil derfor ikke kunne stilles til ansvar for forhold, der er noteret i rapporten. Du får selvfølgelig udleveret en kopi af indflytningsrapporten.

Under selve indflytningssynet kontrollerer ejendomsmesteren i øvrigt også om boligens stand er, som den skal være. Ejendomsmesteren kontrollerer derfor om eventuelle håndværkeres udførte arbejde er i orden samt om der er øvrige forhold, der ikke er som de skal være. Konstateres der ting, der ikke er i orden, vil disse naturligvis blive udbedret på ejendomsmesterens foranledning og på boligafdelingens regning.

 

by