Venteliste

Paarup Boligforening lejer boliger ud på baggrund af den dato, hvor du er blevet indmeldt og har betalt gebyret på kr. 125,-.

 

Bemærk også, at ansøgere der har boet i selskabet i 2 år har fortrinsret til at søge en anden bolig.

 

by

Paarup Boligforening lejer boliger ud på baggrund af opnoteringsdatoen – datoen hvor du er blevet skrevet op. Din placering på ventelisten er placeringen dags dato i forhold til antal aktive ansøgere. I morgen kan din placering være højere på grund af at passive ansøgere med en ældre opnoteringsdato er gjort aktive eller en lejer, som bor i afdelingen har skrevet sig op til en større eller mindre bolig.

Bemærk også, at ansøgere der har boet i boligselskabet i 2 år har fortrinsret til at søge en anden bolig.

by

Ja, så længe du ønsker at blive stående på ventelisten, skal du betale et årligt gebyr. Stopper du med at betale det årlige gebyr, så bliver du slettet fra ventelisten og skal så starte forfra, hvis du senere vil skrives på ventelisten.

Selvom du ikke ønsker en bolig med det samme og gerne vil stå ’passiv’ på ventelisten, skal du altså betale det årlige gebyr for at beholde din plads.

 

by

Søger du ungdomsbolig i Odense, findes der en ’Tag-over-hovedet-garanti’, hvor tilflyttere der påbegynder en uddannelse i Odense kan garanteres en bolig i byen. Læs mere om reglerne for denne ordning på www.studiebolig-odense.dk- vælg ’ledige ungdomsboliger’ på forsiden.

by