logo

Til alle beboere i Pårup Boligforening

Odense, den 26. april 2024

 

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling og afdelingsmøde for afdeling 1 og 4

torsdag, den 6. juni 2024, kl. 19.00

i Pårup Sognegård, Odense NV.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning.
  3. Godkendelse af regnskaber for 2023
  4. Godkendelse af afdelingernes budget for 2025.
  5. Indkomne forslag.
    Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være indsendt til bestyrelsen (gerne på mail til jl@domhusgaarden.dk) senest 23. maj 2024.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  7. Valg af revisor.
  8. Eventuelt.

Regnskab for 2023, budget for 2025 samt eventuelle indkomne forslag vil blive omdelt senest 1 uge før generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Pårup Boligforening

pva Bestyrelsen
John Lund
forretningsfører