• Vi har store lejligheder lige ved Tarup Center ...

    Søger du et sted at bo?

    Søg bolig her..
 
Odense, den 25. august 2020
 
Herved indkaldes til ordinær generalforsamling og afdelingsmøde for afdeling 1 og 4
 
mandag, den 28. september 2020, kl. 19.00
 
i Pårup Sognegård, Odense NV.
 
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning.
3. Godkendelse af regnskaber for 2019
4. Godkendelse af afdelingernes budget for 2021.
5. Indkomne forslag.
Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være indsendt til bestyrelsen (gerne på mail til mail@domhusgaarden.dk) senest 14. september 2020.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
På valg til bestyrelsen er:
Dorete Due, Lene Poulsen og Leif Enevold Berntsen
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt. 
 
Regnskab for 2019, budget for 2021 samt eventuelle indkomne forslag vil blive omdelt senest 1 uge før generalforsamlingen.
 
 
Med venlig hilsen
Pårup Boligforening 
 
 
pva Bestyrelsen
John Lund 
forretningsfører

BoligØen.dk - god nyhed for ansøgere

til almene familieboliger på Fyn

 

Fredag den 26. oktober 2018 går BoligØen.dk i luften.

Logoboligoen

 


BoligØen.dk er et samarbejde omkring ventelister til gode almene familieboliger mellem fem fynske boligorganisationer: Fyns Almennyttige Boligselskab, Arbejdernes Boligforening Odense, OBO - Odense Boligselskab, Paarup Boligforening og Civica.

 

BoligØen.dk er din nye digitale boligportal, hvor du kan skrive dig op og søge en ledig bolig. Du kender det fra www.paarupboligforening.dk

 

Flere fordele på BoligØen.dk:

Fra fredag den 26. oktober 2018 behøver du kun, at skrive dig op ét sted og betale ét ajourføringsgebyr årligt.

Står du skrevet op på BoligØen.dk har du muligheden for, at få tilbudt bolig hos alle de fem almene boligorganisationer. Du kan skrive dig op til mere end 21.000 familieboliger.

Er du i dag skrevet op hos en, to eller flere af boligorganisationerne overfører vi auto- matisk “din bedste placering” (din bedste anciennitet) på ventelisten.

 

BoligØen.dk lanceres på messen ”Mad, Bolig og Design” i Odense Congress Center,
Ørbækvej 350, Odense SØ, hvor du og alle andre er mere end velkomne til at komme forbi til en snak om mulighederne på BoligØen.

Mød vores kundemedarbejdere på stand 1AD.

 

Har du spørgsmål til BoligØen.dk? Skriv en mail til os på: info@boligoen.dk

eller kontakt os.

 

"Vigtigt!  Vigtigt!  "

Vil du være sikker på at modtage information om BoligØen.dk, beder vi dig kontrollere, at din e-mailadresse og dine kontaktoplysninger er korrekte på på vores venteliste. Login. Tryk her

Folketinget har vedtaget ny lovgivning omkring antenne i lejeboliger.

Den nye lovgivning betyder, at man som beboer ikke længere er tvungen til at få leveret antenne via boligforeningen.

 

Hvis du ikke ønsker, at få leveret tv-signal via det fællesantenneanlæg, skal du rette henvendelse til boligforeningens administration, for afmeldelse.

 

Bemærk at der er følgende opsigelsesvarsler :

  • Solgårdsvej : Løbende måned + 1 måned.
  • Rydsåvej :  15 dage til den 1. i en måned. 

(Administrationen skal have modtaget opsigelsen mindst 8 dage før ovenstående frister for at kunne nå ekspedition af opsigelsen. Ved ferie og helligdage skal tillægges yderligere ekspeditionstid.)

 

NB. reglerne omkring parabol er fortsat gældende. Dvs. hvis tv-kanaler kan modtages via antenneforeningen, gives der ikke tilladdelse til opsætning af parabol.

Som ansøger får du inden udgangen af 2014 mulighed for, selv at logge dig online – her kan du:

•Give svar på fremsendte tilbud

•Se og redigere dine boligønsker

•Se aktuel placering på ventelisten for hvert af dine boligønsker

•Rette adresse, tlf. nr., e-mail m.m.

 

Alle ansøgere vil få fremsendt et brev med brugernavn og kodeord.

 

Hvis vi har registreret din e-mailadresse, vil du fremover modtage boligtilbud pr. e-mail, ellers sendes boligtilbud fortsat pr. brev.

 

Har vi ikke de rigtige kontaktoplysninger til dig, risikerer du at gå glip af boligtilbud.