• Vi har store lejligheder lige ved Tarup Center ...

    Søger du et sted at bo?

    Søg bolig her..
 
Odense, den 25. august 2020
 
Herved indkaldes til ordinær generalforsamling og afdelingsmøde for afdeling 1 og 4
 
mandag, den 28. september 2020, kl. 19.00
 
i Pårup Sognegård, Odense NV.
 
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning.
3. Godkendelse af regnskaber for 2019
4. Godkendelse af afdelingernes budget for 2021.
5. Indkomne forslag.
Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være indsendt til bestyrelsen (gerne på mail til mail@domhusgaarden.dk) senest 14. september 2020.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
På valg til bestyrelsen er:
Dorete Due, Lene Poulsen og Leif Enevold Berntsen
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt. 
 
Regnskab for 2019, budget for 2021 samt eventuelle indkomne forslag vil blive omdelt senest 1 uge før generalforsamlingen.
 
 
Med venlig hilsen
Pårup Boligforening 
 
 
pva Bestyrelsen
John Lund 
forretningsfører