Almene boliger

Et sted hvor man bor godt til en rimelig husleje

Almene boliger

Beboermøde

Mindst en gang om året skal beboerne tage stilling til boligområdets budget på et beboermøde. Afdelingsbestyrelsen fremlægger et forslag til det kommende års budget, der er bestemmende for eventuelle huslejestigninger. Er der behov for forbedringer i boligområdet eller for vedligeholdelse, skal boligområdets beboere stemme om det, og det vil så indgå i boligområdets budget. På beboermøderne er man med til at stemme om, hvad der skal ske i boligområdet. Nogle af de ting, beboerne skal tage stilling til, er boligområdets drift og økonomi, herunder:

• Hvad skal beboerhuset bruges til?

• Åbningstider og priser i fællesvaskeriet

• Skal der være haver mellem blokkene?

• Hvordan skal børnenes legepladser se ud?

• Hvordan skal de nye køkkener se ud?

• Kan der holdes kurser i lokalområdet?

• Hvilke TV – programmer skal man kunne se gennem fællesantennen?

Det er blot nogle af de ting, man kan få indflydelse på, hvis man er aktiv i sit boligområde.

Du kan læse mere om at bo i almene boliger her – klik her

by

Plads til alle

1.1: Almene boliger er for alle, og alle dem, der bor i det samme boligområde betaler for boligområdets udgifter over huslejen. Det er også beboerne, som i fællesskab bestemmer, hvad der skal ske i boligområdet.

Lovgivningen bestemmer, at ingen må tjene på almene boliger. Huslejen skal fastsættes således, at den dækker det, det koster at drive boligområdet.

Almene boliger administreres af en boligorganisation, og i det enkelte boligområde vælges en afdelingsbestyrelse, som repræsentanter for beboerne overfor boligorganisationen.

Mindst en gang om året indkalder afdelingsbestyrelsen til et beboermøde, hvor alle beboere inviteres til at sige deres mening eller komme med forslag til, hvad der skal ske i boligområdet.

Almene boliger kan være etplanshuse, rækkehuse, lejligheder, ungdomsboliger, ældreboliger eller seniorbofællesskaber. Nogle er nye og andre er gamle. Har man allerede en almen bolig, er det nemmere at få en anden bolig i den samme boligorganisation.

 

1.2 Rettigheder og pligter

I lejekontrakten står der, hvad man har ret til, og hvad man har pligt til at gøre. Man skal f.eks. betale husleje, el, varme m.v. til tiden. Alle almene boligområder har en husorden, der er vedtaget af beboerne, og som man skal overholde. For at få det godt med sine naboer, skal man følge de fælles regler og holde orden i fællesområderne og inde i ens egen bolig.

by

Husdyr

I nogle boligområder har beboerne besluttet, at man gerne må holde hund og/eller kat, læg dog mærke til at det er beboerdemokratiet i det enkelte boligområde, der træffer beslutningen.

Du kan læse mere om at bo i almene boliger her – klik her 

Læs mere om reglerne for de enkelte boligområder under "værd at vide" og "regler & vedtægter"

by

Afdelingsbestyrelse

I de fleste boligområder findes der en afdelingsbestyrelse, der fungerer som bindeled mellem beboerne og boligselskabet, og som også står for afholdelse af diverse aktiviteter i boligområdet. Afdelingsbestyrelsen vælges af beboerne på det ordinære afdelingsmøde (beboermøde – se nedenfor), der afholdes én gang om året.

Har du interesse i, hvad de laver i afdelingsbestyrelsen, eller vil du selv gerne være med til at arrangere nogle aktiviteter i dit boligområde, så kontakt formanden for afdelingsbestyrelsen og hør nærmere. Se nederst på forsiden under "Boligselskabet" og "Bestyrelse"

Du kan læse mere om det at være valgt ind i en afdelingsbestyrelse – klik her

Da boligselskabet ikke er så stort er det bestyrelsen for boligselskabet som varetager afdelingsbestyrelsens opgaver, til gengæld forsøges det altid at begge boligområder er repræsenteret i bestyrelsen.

by