Hvad skal jeg gøre hvis noget går i stykker i min bolig?

Når noget går i stykker i din bolig, skal du kontakte ejendomsmesteren. Han vil komme og se på sagerne, ligesom han vil bestille en håndværker til at udføre arbejdet, hvis det er nødvendigt.

Er skaden sket som følge af normal brug af boligen (slid og ælde), så betaler boligselskabet udgiften, men hvis det er noget, som du har ødelagt, så vil du blive opkrævet hele eller noget af udgiften til udbedring af det ødelagte. Opkrævningen vil ske over huslejen, så du skal ikke betale noget her og nu, men vil få tilsendt en kopi af fakturaen og besked om, hvornår beløbet pålægges din husleje.

Sker der en pludselig skade (rørbrud eller total strømsvigt) udenfor ejendomsmesterens normale arbejdstid (f.eks. i weekenden), hvor udbedringen ikke kan vente til næste arbejdsdag, så kan du selv kontakte en håndværker - hvem vises når du trykker på "Akuthjælp" som står øverst til højre på hjemmesiden.

Reglerne er i øvrigt her de samme: hvis skaden er sket som følge af normal brug, betaler boligselskabet udgiften, men skyldes skaden noget du har ødelagt, så vil du blive opkrævet udgiften over huslejen. Læg mærke til, at du kan komme til at betale for hele eller dele af udgiften, hvis du tilkalder en håndværker unødigt.

 

by