Hvordan foregår synet af min bolig?

Ejendomsmesteren gennemgår boligen sammen med dig og noterer, hvad der skal laves. Har du ødelagt eller misligholdt noget i boligen, vil du skulle betale for det, og hvis noget af istandsættelsen skyldes almindelig slid og ælde, så betaler afdelingen for denne del af udgiften.

Mangler du at aflevere én eller flere nøgler, så er man nødt til at omkode eller udskifte låsesystemet, så den nye lejer er sikker på, at der ikke eksisterer andre nøgler til boligen. Denne udgift skal du i givet fald betale, så husk at medbringe alle nøgler, du har fået udleveret.

Kun afdelinger med A-ordning som vedligeholdelsesordning:

Har du ikke selv malet, eller bliver din maling af nogle rum ikke godkendt, skal der også udføres ’normalistandsættelsesarbejde’, som er maling af lofter og vægge, her betales noget af udgiften af dig og noget af afdelingen. Fordelingen afhænger af, hvor længe du har boet i boligen. Afdelingen overtager 1 % af udgifter for hver måned du har boet i boligen.

Når synet er overstået underskrives synsrapporten, og du får en kopi med derfra, hvis ejendomsmesteren har kunnet prissætte arbejderne - ellers vil du indenfor 14 dage få den prissatte synsrapport tilsendt.

 

 

by