Hvad dækker flytteafregningen over?

Nogen tid efter din flytning modtager du den endelige flytteafregning fra boligselskabet. Behandlingstiden kan variere fordi den endelige afregning først kan foregå, når boligselskabet har modtaget håndværkerregninger m.m. Opgørelsen viser, hvad du har til gode, f.eks. indskud og forudbetalt husleje m.m..

Hvis du i boperioden har gjort brug af råderetten (lavet forbedringer) og har ret til godtgørelse, fremgår det også af flytteopgørelsen.

Opgørelsen viser desuden, hvad du evt. skylder boligselskabet. Det drejer sig typisk om: Vand og varme, eventuel misligholdelse m.m.. Er der tale om et overskydende beløb i din favør udbetales beløbet til den konto du har oplyst, eller til din NemKonto.

 

by