Jeg vil klage

Hvis man gerne vil indgive en klage over en anden beboer, skal dette foregå skriftligt.

Ja, du kan indsende en skriftlig klage til administrationen, og så vil der blive set på sagen. Du kan dog kun klage, hvis der er tale om overtrædelser af afdelingens husorden (du kan finde din afdelings husorden under "Regler og vedtægter"), og ikke bare fordi at du er blevet lidt uenig med naboen om nogle ting, eller du generelt synes, at pågældende er irriterende.

Nedenfor finder du oplysninger om hvordan du klager, og hvordan forløbet ved en klagesag er. Bemærk at alle klager og indsigelser skal være skriftlige. Vi kan desværre ikke behandle mundtlige henvendelser, da alt skal kunne dokumenteres i tilfælde af en retssag.

Den skriftlige klage du indsender til administrationen, skal indeholde navn og adresse på den der klages over, hvad der klages over og hvornår det er foregået. Husk at underskrive din skriftlige klage, med navn og adresse, da vi ikke kan behandle anonyme klager.

Når vi modtager en klage over medbeboere, vil den blive vurderet, og i nogle tilfælde indhentes udtalelse hos varme-/ejendomsmester og/ eller afdelingsbestyrelse. Hvis det vurderes, at der er grundlag for det, sender vi en skriftlig påmindelse til beboeren, der klages over.

Såfremt vi modtager fornyede klager, fremsendes fornyet påmindelse, hvor vi igen vil påtale de påklagede forhold.

Skulle disse initiativer ikke afhjælpe forholdene, og vi modtager yderligere klager, kan vi indbringe sagen for Beboerklagenævnet. I den forbindelse skal vi gøre opmærksom på, at dine skriftlige klager kan blive fremlagt i Beboerklagenævnet, ligesom du skal være indstillet på at afgive vidneforklaring. I nogle tilfælde kan en sag indbringes for Boligretten med henblik på opsigelse/ophævelse af lejemålet – også her kan dine klager blive fremlagt, og du kan blive indkaldt som vidne.

 

by

Nedenfor er listet en række punkter som kan være gode at have i baghovedet eller at overveje i forbindelse med klagesager.

  • Kan problemet måske klares med en samtale?
  • Er der noget jeg selv kan gøre for at udbedre problemerne?
  • Er der andre, der også er generet af problemerne? – Hvis ja, så snak eventuelt med dem og lav en fælles klage.
  • Vær forberedt på, at en klagesag kan tage lang tid, og at problemerne måske ikke er løst efter første klage.
  • Husk kun at underskrive klager, som du selv kan stå inde for. Du kan blive indkaldt som vidne senere i forløbet.
  • Hvis problemerne fortsætter så skriv en ny klage, hvor du henviser til den tidligere.
  • Får du selv en henvendelse fra en nabo omkring noget der generer ham eller hende, så lyt til det og se om I sammen kan finde en løsning på problemet.
  • Modtager du en henstilling fra boligselskabet, så bring tingene i orden med det samme.
  • Vis hensyn og vær positiv i hverdagen, hvis alle efterlever det, så bliver det et rart sted at bo.
  • Tænk på, at du bor tæt med dine naboer, og at I alle er forskellige mennesker med egne vaner og rutiner.

 

by