Indflytning

 

Vi fremsender en lejekontrakt og en opkrævning til dig. Du skal underskrive lejekontrakten og returnere den. Husk, at hvis I står to på lejekontrakten, så skal I begge skrive under!

Inden du kan få udleveret nøglerne til din nye bolig, skal du have indbetalt indskud og den første periodes husleje (enten ½ eller 1 måneds husleje).

by

Du kan få udleveret nøglerne senest på den dag, hvor din lejekontrakt begynder f.eks. den 1. i en måned – Det nærmere tidspunkt for udlevering af nøgler aftaler du med ejendomsmesteren – det skal dog ske i hans normale arbejdstid. Telefon nr. og træffetidspunkt har du fået i forbindelse med din lejekontrakt.

Er boligen blevet klar til overtagelse før den planlagte indflytningsdag, kan du godt få nøglerne udleveret tidligere end den dato der fremgår af din lejekontrakt. Læg dog mærke til, at du I så fald skal betale husleje fra den dag, du får udleveret nøglerne.

NB: Husk at medbringe kvittering for indbetalt indskud og husleje, ellers må ejendomsmesteren ikke udlevere nøglerne til dig.

 

by

I forbindelse med at du får udleveret nøgler til din bolig aftaler du en dato og et tidspunkt for et indflytningssyn, hvor du og boligafdelingens ejendomsmester sammen gennemgår boligen.

Under denne gennemgang udfylder ejendomsmester en indflytningsrapport, der beskriver boligens stand. Meningen med indflytningsrapporten er, at eksempelvis synlige skrammer og ridser, som ejendomsmesteren har vurderet til ikke at skulle udbedres – noteres, således at når du en gang fraflytter boligen, så har både du og boligselskabet en oversigt over boligens stand ved din indflytning, og du vil derfor ikke kunne stilles til ansvar for forhold, der er noteret i rapporten. Du får selvfølgelig udleveret en kopi af indflytningsrapporten.

Under selve indflytningssynet kontrollerer ejendomsmesteren i øvrigt også om boligens stand er, som den skal være. Ejendomsmesteren kontrollerer derfor om eventuelle håndværkeres udførte arbejde er i orden samt om der er øvrige forhold, der ikke er som de skal være. Konstateres der ting, der ikke er i orden, vil disse naturligvis blive udbedret på ejendomsmesterens foranledning og på boligafdelingens regning.

 

by

Mange gange konstaterer man først eventuelle fejl, skader og mangler efter at man er flyttet ind i sin bolig, og der er kommet ro på hverdagen. I forbindelse med indflytningssynet får du derfor udleveret en fejl- og mangelliste. Meningen med denne er, at du senest 14 dage efter indflytning indsender eller afleverer denne til ejendomsmesteren påført de eventuelle fejl, skader og mangler, som du har konstateret.

Afleverer du en fejl- og mangelliste, vil boligafdelingens ejendomsmester derfor efterfølgende komme for at besigtige de forhold, som du har noteret. Her vil vedkommende vurdere disse ting, og konstateres der fejl, skader eller mangler, der skal udbedres, udføres disse på ejendomsmesteren’s foranledning og boligafdelingens regning. Er der ting, som ejendomsmesteren vurderer ikke skal udbedres, vil han i stedet gøre et notat om at han har set fejlen, skaden eller manglen. Således stilles du ikke til ansvar for det noterede, når du en gang fraflytter boligen.

 

by

Med mindre du flytter ind i et nybyggeri, så er der tale om genbrugsboliger. Alt efter alder, antal lejere og tidligere renoveringer bærer boligen derfor mere eller mindre præg af at have været beboet før. Du må altså ikke forvente, at alt er spritnyt i boligen, når du flytter ind, men tingene skal naturligvis fungere efter hensigten.

Hvis du opdager, at der er fejl eller mangler ved din nye bolig, så skal du udfylde en mangelliste, som du kan få udleveret af ejendomsmesteren. Senest 14 dage efter, at du har fået udleveret nøglerne til din bolig, skal du returnere mangellisten til ejendomsmesteren, og så vil han kigge på dine punkter. Nogle ting vil måske blive udbedret med det samme, mens andre ting blot vil blive noteret, så du ikke hæfter for disse fejl, når du flytter.

 

by