Hvordan forholder jeg mig til fejl og mangler, som jeg først konstaterer efter, at jeg er flyttet ind i boligen?

Mange gange konstaterer man først eventuelle fejl, skader og mangler efter at man er flyttet ind i sin bolig, og der er kommet ro på hverdagen. I forbindelse med indflytningssynet får du derfor udleveret en fejl- og mangelliste. Meningen med denne er, at du senest 14 dage efter indflytning indsender eller afleverer denne til ejendomsmesteren påført de eventuelle fejl, skader og mangler, som du har konstateret.

Afleverer du en fejl- og mangelliste, vil boligafdelingens ejendomsmester derfor efterfølgende komme for at besigtige de forhold, som du har noteret. Her vil vedkommende vurdere disse ting, og konstateres der fejl, skader eller mangler, der skal udbedres, udføres disse på ejendomsmesteren’s foranledning og boligafdelingens regning. Er der ting, som ejendomsmesteren vurderer ikke skal udbedres, vil han i stedet gøre et notat om at han har set fejlen, skaden eller manglen. Således stilles du ikke til ansvar for det noterede, når du en gang fraflytter boligen.

 

by