logo

Søg ny bolig
hos os her

Boligøen

Opslagstavlen

Administrationen holder ferielukket fra den 17. juli – 4. august juli 2023 (begge dage incl.).

Vi ønsker alle en dejlig varm og solrig sommer.

Odense, den 2. maj 2023
Ref.nr. 4

 

Generalforsamling

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling og afdelingsmøde for afdeling 1 og 4

torsdag, den 15. juni 2023, kl. 19.00

i Pårup Sognegård, Odense NV.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning.
3. Godkendelse af regnskaber for 2022
4. Godkendelse af afdelingernes budget for 2024.
5. Indkomne forslag.
Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være indsendt til bestyrelsen (gerne på mail til jl@domhusgaarden.dk) senest 1. juni 2023.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

Regnskab for 2022, budget for 2024 samt eventuelle indkomne forslag vil blive omdelt senest 1 uge før generalforsamlingen.

 

Med venlig hilsen
Pårup Boligforening

 

pva Bestyrelsen
John Lund
forretningsfører

Boligselskabet har indgået aftale med Energi Fyn om at der leveres fibernet-kabler til alle boliger på både Solgårdsvej og Rydsåvej, sådan at man kan få hurtigere internet.

Fiberkablerne forventes installeret i første halvdel af 2024.

 

Der installeres tilgang i alle boliger, men det er helt frivilligt om vil benytte og købe en fibernet-forbindelse.

Selvom det er Energi Fyn der installerer kablerne, kan man som beboer stadig selv vælge hvem man vil have som internet udbyder.

Nærmere information tilgår, når vi kender mere præcis plan for arbejdets udførelse.

Vidste du at du som studerende i Odense kan komme først i køen til en af vores gode boliger ?

Du skal kun opfylde følgende betingelser :

  • Skal have boet og fortsat bor i samme ungdomsbolig i mere end 2 år.
  • Skal være under uddannelse eller have afsluttet uddannelse indenfor de seneste 3 måneder.

 

Hvis dette har interesse, skal du ikke gøre andet end skrive “Fortrinsret for studerende” i bemærkningsfeltet når du melder dig ind på ventelisten.

Så får du tilbudt en bolig næste gang vi får en ledig.