logo
Boligselskabet

Paarup Boligforening er en almen boligorganisation, som har til formål at udleje boliger af god stand til en rimelig pris.

Om boligselskabet

Pårup Boligforening er en almen boligorganisation, som har til formål at udleje boliger af god stand til en rimelig pris.

Boligselskabets tilblivelse

Pårup Boligforening blev stiftet i april 1956, og de første 21 boliger på Solgårdsvej 4-6 stod klar til indflytning i juli 1960.

I løbet af 1960’erne blev der bygget yderligere 2 blokke så boligselskabet nu havde 75 boliger til udlejning.

Boligselskabet blev stiftet og styret af Landsretssagfører Lars O. Grønborg, og efterfølgende af advokat O.G. Hansen. Ved hans død i 1996 overtog Advokaterne i Domhusgaarden v. advokat Henry Larsen opgaven.

Sidst i 1970’erne overtog boligselskabet 24 rækkehuse på Rydsåvej fra Odense kommune.

Husene på Rydsåvej er opført i 1968 som pensionistboliger, men udlejes idag som almindelige familieboliger.

Boligselskabet har derfor idag ialt 99 boliger til udlejning i 2 meget velfungerende boligområder i det nordlige Odense.

Fakta