logo
Boligselskabet

Paarup Boligforening er en almen boligorganisation, som har til formål at udleje boliger af god stand til en rimelig pris.

Organisationsplan

Boligselskabet er selvejende og fungerer efter reglerne for almene boligselskaber.

Det betyder at beboerne er medbestemmende indenfor de regler som Folketinget har vedtaget for almene boligselskaber.

Beboerne kan hvert år vælge, hvem der skal repræsentere deres boligområde i bestyrelsen.

 

1. Generalforsamling

Generalforsamlingen er boligselskabets øverste myndighed.

Det betyder at generalforsamlingen blandt andet vælger hvem der skal sidde i bestyrelsen, hvem der skal være revisor og forretningsfører for boligselskabetskal, godkender boligselskabets vedtægter, og godkender hvis der skal bygges nye ejendomme.

Generalforsamlingen holdes 1 gang om året og alle medlemmer har adgang.

Alle beboere har stemmeret.

 

2. Bestyrelse

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af boligselskabet. Det betyder at bestyrelsen har ansvaret for drift, udlejning, regnskabsaflæggelse og at den daglige administration sker efter de gældende regler.

 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer.

Bestyrelsen holder møde 3-6 gange om året.

 

3. Forretningsfører / administration

Boligselskabets forretningsfører/direktør sørger for sammen med det administrative personale at den daglige administration udføres efter gældende regler. 

De administrative opgaver er blandt andet

  • at lave lejekontrakter, 
  • sørge for at alle betaler deres husleje,
  • hjælpe hvis en beboer f.eks. støjer og generer andre beboere i ejendomme.
  • bogføre, betale regninger, udarbejde regnskab mv.